SKAL

abbGrowers poseduje SKAL sertifikat od septembra 2017. Zahvaljujući ovom sertifikatu  omogućeno nam je skladištenje , pakovanje I distribucija organskog voća I povrća. Kao regulator, SKAL je posvećen dokazivanju pouzdanosti organskih proizvoda u Holandiji. Poljoprivredni i prehrambeni proizvodi se mogu nazivati organskim samo u slučaju ako je proizvodni proces u skladu sa zakonskim zahtevima,koje odredjuje Evropska vlada. Skal proverava da li se abbGrowers pridržava ovih pravila.