geschreven door abbGrowers

abbGrowers B.V. te Horst verwerft uniek bedrijfspand

Om te voorzien in de snelle groei van het in 2014 gestarte bedrijf van abbGrowers is een behoorlijke uitbreiding noodzakelijk. Op onze huidige locatie, sinds 2015 in gebruik, is de noodzakelijke uitbreiding niet mogelijk. De nieuw verworven bedrijfslocatie is gelegen op een grondstuk van ruim 3 hectare, waarvan 15.000 m² bebouwd, voorheen in gebruik door o.a. Lutece. Het bedrijf is gelegen op een ‘zichtlocatie’, goed ontsloten naar de A-73, op industrieterrein Hoogveld te Horst. Globaal zal het nieuwe complex 5 keer zo groot zijn, dan de huidige locatie. Er werken inmiddels meer dan 60 medewerkers bij abbGrowers.

Momenteel vindt in het gebouw een herindelingsoperatie plaats, waardoor een goede doorstroming en logistiek van blauwe bessen en verpakkingen wordt verkregen. Alle werk- en opslagruimten worden voorzien van nieuwe wanden en koelinstallaties.

abbGrowers BV begon in 2014 als een marktplaats met eigen sorteer- en pakstation voor 2 teeltbedrijven van blauwe bessen in Melderslo en voorziet nu in de behoeften van steeds meer relaties. Het initiatief om zelf te gaan vermarkten was ontstaan uit de behoefte aan meer ketenregie, -transparantie en ketenverkorting, o.a. door uitsluiting van ketenpartners zonder expertise of toegevoegde waarde. Alles met het doel om het rendement in de keten en de kwaliteit voor consumenten, zoals vers, smaak en houdbaarheid, te verbeteren. Aantoonbaar meer herhalingsaankopen en minder derving zorgen ook bij Retail bedrijven voor meerwaarde. Ingehaald door de praktijk van alle dag bleek dat steeds meer van onze relaties een jaarrond aanbod van blauwe bessen wilden, terwijl weer anderen ons vroegen voor hun te gaan verpakken.

Voor de ontwikkelingen op gebied van de teelt is de ligging in het concentratiegebied van blauwe bessenteelt in Nederland van belang. Limburg heeft een leidende positie met een areaal van 575 hectare. Ter vergelijking: Noord-Brabant en Drenthe volgen met respectievelijk 172 en 149 ha. Verwacht wordt dat nieuwe rassen en teeltmethoden essentieel worden voor de continuïteit van de sector. Ook de nabijheid van belangrijke afzetmarkten in Europa is belangrijk, nog los van de logistieke mogelijkheden. Om een voorbeeld te noemen: vanaf de start van abbGrowers BV is de import van blauwe bessen in Duitsland meer dan verdrievoudigt van 10.585 ton naar 35.341 ton.

Contact

Wij horen graag uw vraag of verhaal. Heeft u interesse in een samenwerking als teler, of heeft u belangstelling voor onze blauwe bessen neem dan contact met ons op.

Ons team staat voor u klaar.