Disclaimer

Deze media uiting is door ABB Growers met de grootste zorgvuldigheid en naar beste weten tot stand gebracht. Toch bestaat de mogelijkheid dat de geboden informatie en/of onderdelen verouderd of niet (meer) correct zijn.

ABB Growers behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

ABB Growers is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de aangeboden informatie. U kunt dus geen rechten ontlenen aan de geboden informatie. Dit geldt ook voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de websites of informatie waarnaar door ons wordt verwezen.

Het is niet toegestaan (zonder toestemming van ABB Growers) onderdelen van de nieuwsbrief of website te gebruiken voor andere websites of doeleinden. Het gebruikersrecht ligt alleen bij de ontwerper van deze media uiting: ABB Growers.